กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นตอนต้น THE EFFECT OF PERCEIVED SELF-EFFICACY PROMOTING PROGRAM ON STRESS MANAGEMENT BEHAVIORS OF EARLY ADOLESCENTS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy