กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy