กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลายโรค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy