กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติบทบาทโค้ช การคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านสุขภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy