กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่อการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy