กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้ดูแล และอุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy