กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัวชุมชนเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy