กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อและการตัดสินใจเข้ารับการรักษาเมื่อคาดว่าจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy