กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริหารข้อเข่าเพื่อบรรเทาปวดด้วยการแพทย์แผนไทย ในผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม จังหวัดพิจิตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy