กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงและความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้าง ความฉลาดทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy