กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการใช้ยาฝังคุมกำเนิดต่อความรู้ ระดับความพร้อมและ การใช้ยาฝังคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy