กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้แรงกายตามรายบุคคลต่อ คุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy