กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทพยาบาลในการจัดการกับภาวะคุกคามชีวิตจากภาวะแคลเซี่ยมในเลือดสูง ในผู้ที่มีต่อมพาราไทรอยด์โตชนิดปฐมภูมิ : กรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy