กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีเพื่อประสานการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy