กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy