กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีแนม ในสถาบันบำราศนราดูร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล