กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้เรื่องยาและความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังหลายโรค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล