กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ดื้อต่อยา Carbapenem ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม ด้วยอาการปอดอักเสบ และติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล