กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์ของเชื้อแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์AmpC β-lactamase ในสถาบันบำราศนราดูร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2550 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล