กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์เชื้อ Klebsiella pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล