กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลสำเร็จของการค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการใส่ท่อช่วยหายใจยากเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจให้เหมาะสมโดยใช้การประเมินหลายวิธีร่วมกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล