กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์การจัดการความปวดในห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล