กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล