กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้แนวทางเวชปฏิบัติ “การระงับปวดหลังผ่าตัด” ต่อการบรรเทาความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในสถาบันบำราศนราดูร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล