กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาระบาดวิทยาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของสถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ 2550 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล