กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบวิธี Simple Smear กับวิธี Quantitative Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique และวิธี Agar Plate Culture สำหรับวินิจฉัยโรค Strongyloidiasis ในอุจจาระผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล