กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากกลุ่มผู้สัมผัสโรคอย่างใกล้ชิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล