Return to Article Details ความสอดคล้องภายใน และความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของ เครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงใน ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy