Return to Article Details การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการนำกระแสประสาทมีเดียน หลังการผ่าตัดรักษากลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับ ในอุโมงค์ข้อมือ ด้วยวิธีมาตรฐานและการผ่าตัดแผลขนาดเล็ก ด้วยเครื่องช่วยถ่าง PSU: รายงานผลเบื้องต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy