Return to Article Details การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้า ส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วย ที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy