Return to Article Details การศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็ม 1 ครั้งทุก 2 สัปดาห์เพื่อ บำบัดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy