Return to Article Details คนพิการขาขาดไทย : กระบวนการตีตราและการปรับตัว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy