Return to Article Details การฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรค หลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก เดินเปรียบเทียบกับวิธีกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy