Return to Article Details ค่าแรงกดที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อไหล่และหลังส่วนบนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในประชากรปกติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy