กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่บ้านต่อการจัดการปัญหาเกี่ยวกับยา ในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดปากกาในอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy