กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์การให้ยาป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดที่ไม่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนเอสทียกสูง ณ เวลา 1 ปี หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy