กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อหารูปแบบการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพ และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ร่วมกับยาวาร์ฟาริน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy