กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนยาชนิดรับประทานเป็นอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศิลาอาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy