กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งตัวขนส่งร่วมของโซเดียม-กลูโคส 2 ในการใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังชนิดการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy