กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของยากลุ่ม statins ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจ สำหรับป้องกันการเกิดภาวะ Cardiac Allograft Vasculopathy Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy