กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระดับความอิ่มตัวทรานส์เฟอร์รินกับดัชนีการดื้อยาอีริโทรโพอิตินในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4-5: งานวิจัยเชิงวิเคราะห์ศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy