กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ห้องพักผู้ป่วยต้นแบบที่สามารถควบคุมค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ อากาศภายใน: การศึกษานำร่องในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy