กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของภาวะก่อนเบาหวานในผู้ที่มาตรวจสุขภาพใน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและความรู้ที่เกี่ยวข้องในผู้มีภาวะดังกล่าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy