กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหายของแผลบาดเจ็บและการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ ณ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy