กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหายของแผลบาดเจ็บและการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ ณ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF