กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและบาดแผลสดจากอุบัติเหตุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF