กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาเสมือนการแพ้เฉียบพลันจากสารทึบรังสีประเภทไม่แตกตัวเป็นประจุ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF