กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสอดคล้องของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะตามแนวทางการรักษา สำหรับโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชื้อแบคทีเรีย ในแผนกผู้ป่วยนอก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF