กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยนอก: กรณีศึกษาโรงพยาบาล Khmer Soviet Friendship ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy