กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยนอก: กรณีศึกษาโรงพยาบาล Khmer Soviet Friendship ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF