กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์การกระจายและการใช้ยาสามัญประจำบ้าน ในชุมชน ณ อำเภอแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF