กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับตรวจจับข้อความโฆษณาอาหารที่ผิดกฎหมาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF