กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับตรวจจับข้อความโฆษณาอาหารที่ผิดกฎหมาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy